Pàgina d'inici » Third Term

Third Term

A Changing World

Comprensió oral

 • Escoltar i comprendre narracions personals d’esdeveniments històrics
 • Escoltar i comprendre un concurs televisiu de preguntes sobre la història
 • Escoltar i comprendre un programa de ràdio sobre problemes medi-ambientals
 • Escoltar i comprendre una presentació sobre com ajudar el medi-ambient
 • Escoltar i comprendre una conversa sobre els avenços tecnològics
 • Escoltar i comprendre un breu documental sobre els robots

Expressió oral

 • Descriure i comentar un esdeveniment històric
 • Intercanviar idees sobre persones que han influit a la teva vida
 • Debatre quins són els problemes ambientals i con els podem afrontar
 • Fer i contestar a preguntes sobre l’ús que feim de la tecnologia
 • Intercanviar idees de com la tecnologia ha canviat i pot canviar el món

Comprensió escrita

 • Lectura i comprensió d’un text descrivint un esdeveniment històric
 • Lectura i comprensió d’un text descrivint un objecte o innovació històrica
 • Lectura i comprensió d’un fulletó sobre com protegir el medi
 • Lectura i comprensió d’entrades d’un web sobre la problemàtica medi-ambiental
 • Lectura d’un article sobre la revolució tecnològica
 • Lectura i comprensió d’un text sobre el presnt i el futur dels robots

Expressió escrita

 • Redactar un text sobre una personal que t’ha influït
 • Redactar la narració d’un esdeveniment històric de ficció
 • Dissenyar i redactar un fulletó de com protegir el medi
 • Redactar un text descrivint els avantatges i els desavantatges dels robots

 Continguts sintàctico-discursius

A) Estructures gramaticals

 • El Tercer Condicional
 • La forma Passiva
 • L’expressió de la certesa i l’incertesa
 • L’estil indirecte
 • La regència dels verbs
 • Els verbs introductoris a l’estil indirecte
 • Els comparatius i superlatius
 • Les question tags

B) Lèxic

 • Els periodes i esdeveniments històrics
 • El medi ambient
 • La tecnologia

C) Pronúncia i ortografia

 • Have i would al discurs conectat
 • Formes dèbils i fortes de for, to i that
 • L’entonació ascendent i descendent en la interrogació
A %d bloguers els agrada això: