Pàgina d'inici » Posts tagged 'diftong'

Tag Archives: diftong

2.ca.1 DIFTONGS.

2.ca.1 DIFTONGS.

DIFTONGS CREIXENTS:
GUA, GÜE, GÜI, GUO : ai-gua, ai-gües, pin-güí, pa-rai-guot, se-güent.
QUA, QÜE, QÜI, QUO: Pas-qua, a-qüe-duc-te, a-de-qüi, quo-ta, qua-li-tat, qües-tió.
també les combinacions I-U davant les lletres A-E-O : io-de, hie-na, io-gurt, hie-na / en-ca-uar, ve-uen, re-ial
DIFTONGS DECREIXENTS:
totes les combinacions A-E-I-O-U davant de la I i la U : mai, rei, noi, a-vui / nau, peu, riu, nou.
HIATS:
Són les combinacions de consonant + i / u separades de les vocals A-E-O : Ma-ri-a, ci-èn-ci-a, rà-di-o, pu-a, o-a-si, a-e-ro-port.
Evidentment les vocals mudes no formen ni diftong ni hiat, com a cai-xa o en-ques-ta.
L’article no s’apostrofa davant un mot que comenci per diftong creixent, de manera que escriurem la hiena, el iogurt, el hiat.