Pàgina d'inici » 2015 » Novembre

Monthly Archives: Novembre 2015

1.es.20. LITERATURA MEDIEVAL (5). TEATRO MEDIEVAL

 

(més…)

1.cat.17 Ramon LLull, viatger

 

La vida de Ramon Llull està plena de viatges per Europa i la Mediterrània, que emprèn per convèncer prohoms (1), reis i papes de la necessitat de debatre (més que de combatre) amb els no creients per apropar-los a la fe cristiana. Recorre gairebé tot el món llavors conegut, va a diverses universitats europees i desembarca algunes vegades a les costes africanes amb la intenció de disputar amb els teòlegs (2) musulmans i posar a prova la seva metodologia. Entre 1287 i 1293 visita Montpeller, París, Roma, Gènova i viatja per primera vegada al nord d’Àfrica (Tunis).

(més…)

1.es.19. El traje amarillo, el descosido y el mal saludo. Propiedades del texto escrito/oral: coherencia, adecuación, cohesión


(més…)

1.ca.16. Ramon Llull en un auca. Celebrem el centenari de l’institut!!!

Aprofit per recordar-vos que l’any passat i enguany celebram el 700 aniversari de la mort de Ramon LLull (1314-1315?)

Punxa aquí on trobaràs l’ AUCA completa sobre la vida de Ramon Lllull, l’escriptor medieval que dóna nom al nostre institut. Imprimeix-ne les quatre pàgines per treballar-les a classe en grup.

ACTIVITATS PER FER A CLASSE ELS PROPERS DIMARTS I DIJOUS, 17 i 19/11/15 :

(més…)

1.en.8 Africa is not a country. Breaking down stereotypes

What would you think if anybody asked you to give a hand to help those people in Norway?

Well, it seems some people in Africa are very concerned about it:

This video was made by the Norwegian Students’ and Academics’ International Assistance Fund (SAIH).

What do you think the purpose of the video is?

Do you think this is an efective way of challenging our ideas?

Yes, but what about your own ideas about what life in Africa is really like?

In fact, Africa conjures lots of different images in our minds, but what is the image of Africa you have in your mind? Does it correspond to the real Africa?

Getting the right answer could help you enjoy the most exciting experience of your life, just as it might do for Lilly Taylor; watch the video:

  1. What is the aim of the video?
  2. How is humour used to challenge stereotypes?  
  3. What kind of stereotypes?
  4. Do you think it is effective?
  5. Do you think it is offensive?

Now, would you be able to say how many countries are there in Africa?

First, have a look at this map:

Interesting, isn’t it?

I’d like to help you find the correct answer, click on the map and try the quiz. How many countries you got right?

Africa map

If somebody asked you: What does an African man look like? What images and ideas would come to your mind?

African people are likely to have a very different picture of their continent. In fact a group of US-based African students have organised a campaign to break the stereotypes we might have about it.

You can start by having a look at the photos. Click on the image and have a look at some of the photos the students included in their campaign. What messages do they want to tell us about Africa? Choose one to comment in class.

African stereotypes

Now click on the image below to read about the campaign

Africa is not a country

Questions

1. Say whether these statements are true or false:

a) The students think that there are not stupid questions.

b) The campaign will help visitors understand the similarities among different African countries.

c) You can only visit the campaign on the Internet.

d) The photos include some real information about Africa.

e) The campaign tries to convince people to donate money for Africa.

2. Find in the text synonyms of the following words:

2. Find in the text synonyms of the following words:

foolish, absurd (adj.):

get rid of (vb.):

consciousness (noun):

create (phr. vb.):

also (conn.):

The Learning Network of The New York Times has come in handy to provide some facts about the real Africa with an article by Tom Marshall called “Unexpected Africa: Investigating New Ways to Think about the Continent”. You will get a short text describing  some features of the continent, read it and, in groups, think of a title for it. Be ready to share what you have learned about Africa!!!

Once you have finished have a look at the list of titles below and decide which is the most appropriate for your text:

 Africa titles

1.es.18. Métrica

(més…)

1.ca.15. Això és cosa de tots #EnsVolemVives (L’article d’opinió)

 

Aquesta pancarta que veus travada amb dues sabates negres té un llenguatge  denotatiu, però també “connotatiu”, no? Sabries explicar per què? En tots dos casos, la cruesa del missatge és evident i el seu humor negre també. Hi estàs d’acord?

Si et deman: quin és el motiu d’aquest pancarta en trespol públic, què em diries? Explica’m encara que siguin 2 successos ocorreguts fa poc, dues notícies que apuntin al tema de què vull xerrar.

(més…)