Pàgina d'inici » 2014 » Mai

Monthly Archives: Mai 2014

Music and Cinema

 

1. a. What’s a soundtrack? [5 points]
     b. Is a soundtrack the same as a film score? If not, why? [5 points]

 

2. Film music has different functions. Match the beginnings and the endings to make up correct sentences. [10 points]

1. It can create……. ….    a. … an emotion.
2. It can build up … …..   b. …quicker than words or pictures.
3. It can give us … ….      c. …a mood.
4. It can set … ….             d. …something about a character.
5. It can emphasize …     e. …suspense.
6. It can tell us …. ….       f. …feel sadness, happiness, etc.
7. It can make us …. ….   g. … the atmosphere of a country.
8. It can be …. ….             h. …information about a place.

3.  Complete the chart with the names of five important composers of soundtracks, 2 famous films they composed for and some characteristics of their music. [20 points]

COMPOSER         FAMOUS  FILM SOUNDTRACK        CHARACTERISTICS

 

 

3.es.71. Descripción psicológica de una cualidad. Modelo C. 18-20 mayo.

Describe la cualidad psicológica que corresponde a la persona de la imagen, siguiendo el modelo C, explicado en clase y disponible en AULA VIRTUAL: DESCRIPCIÓN DE PERSONAS. MODELO-GUÍA y en DRIVE

 

Debes entregar la descripción el 20 de mayo

3.es.70. Guion cinematográfico. Modelo

En breve leeremos una obra de teatro en clase. Tendrás ocasión de observar la técnica de escritura teatral. Emparentada con la escritura teatral está el GUION CINEMATOGRÁFICO. A continuación un MODELO DE GUION CINEMATOGRÁFICO.

3.ca.1 ESCENIFICACIÓ LÚDICA DE FINAL DE CURS.

ESCENIFICACIÓ LÚDICA DE FINAL DE CURS

I) Sona el Bolero de Ravel i surten tots els alumnes botant o gesticulant i es col•loquen en el seu lloc. A l’escenari només quedarà el presentador i els actors de la primera actuació. Un alumne no pot botar i, en acabar la música, ho diu: “No puc botar”. El presentador li diu: “Idò vola … amb la imaginació”, i ell parteix volant.
II) Presentador. Explica les cinc parts en què es divideix l’escenificació.

PROGRAMA
1) Fragment de “La minyonia d’un infant orat”, de Llorenç Riber.
2) Actualització al segle XXI del poema “El pi”, de Pere d’Alcàntara Penya.
3) Representació d’una part de la rondalla “L’amor de les tres taronges”.
4) Centons lliures de poemes de Bartomeu Rosselló-Pòrcel.
5) Estiu musical.

DESENVOLUPAMENT

1) FRAGMENT DE LLORENÇ RIBER (4 alumnes).
ALUMNE A: (llegeix): El mes de juny, a la meva terra, és suau i tebi.
ALUMNE B: com una capsa de vellut.
ALUMNE A: Els dies de juny no tenen la diàfana fredor dels dies de desembre.
ALUMNE B: corglaçat.
ALUMNE A: o del gener.
ALUMNE B: moradenc.
ALUMNE A: sinó que són dolços, com embolicats amb l’alè d’abril.
ALUMNE C: (aixecant els braços) que ja s’anuncia. (en davallar els braços, tots els altres alumnes, des de tota la classe, repeteixen amb veu potent la mateixa frase: “que ja s’anuncia”).
ALUMNE A: Els aires són amables i blans com un ventall de plomes. Les aigües són de cristall i corren.
ALUMNE B: cantant (tots es posen a cantar 5 segons) i rient (tots es posen a riure 5 segons).
ALUMNE A: Diuen les aigües amb la seva veu de flauta líquida: som argent fugitiu, llenguatge de música gentil.
(els tres alumnes A, B i C comencen a partir cap el seu lloc a la classe i apareix l’alumne D).
ALUMNE D: Al•lots, on anau?
ALUMNE A: (sense deixar de caminar cap el seu lloc) Vos pensau que ho sabem?
ALUMNE B: A canar món! A engolir vent!.
ALUMNE C: A prendre el sol! A beure primavera!
(sona música de la Sibil•la).

2) EL PI. (2 nins i una nina). (hi ha una branca de pi enmig).
NIN A: Digau-me, caminer: què és aquest pi
que han deixat caure enmig del bon camí?
Donau part al batle. Els llenyaters
podrien haver fet que no caigués
encara que sigui molt feixuc.
NIN B: És que aquest pi és del senyor duc.
I si és del senyor duc, dir res jo no puc.
NIN A: I maldament que sigui de sant Pere.
Per què no el lleven prest? Per què aquí espera?
NIN B: És que és del duc d’Urdangarín.
Així, no pot dir res aquest nin.
NIN A: Si al manco li tallàs totes les rames
i li escapçàs un poc aquestes cames
el perjudici que causàs fóra més poc
perquè quedaria un poc de lloc.
NIN B: És que té títol de duc de Palma
i per això ens ho hem de prendre amb calma.
NIN A: Però primer és el públic que ningú
i ara pateix tothom per mor d’u.
I no és just que el pecat del més ric
el pagui qui no té ni abric.
NIN B: És que és el marit de la infanta Cristina.
NINA: Idò digues-li que no hi està d’acord aquesta nina.
3) L’AMOR DE LES TRES TARONGES (un narrador, una balladora amb cintes i 6 actors: rei, Bernadet, 3 gegants i nineta).

(sona música del llop, d’El planeta azul).
NARRADOR: Això era i no era un rei que, un dia que anava a caçar, un elefant li trepitjà un peu i es quedà coix i amb molt de mal. Envià el seu fill, en Bernadet a cercar l’amor de les tres taronges a veure si es podia curar.
(En Bernadet cull les taronges i els tres gegants que surten del final de la sala l’encalcen amb fortes potades. Escena en càmera lenta en tirar una cinta. Els gegants cauen, però es tornen aixecar i ara van en càmera ràpida i música de Benny Hill. En Bernadet tira una altra cinta i el gegants es moren. Talla una taronja i en surt una nineta que recita els versos mentre dansa la cinta:
Quin cristall trenca les llàgrimes?
Quina espasa entre les albes?
Perla viva, branca clara,
entre les ombres més càndides,
catedral de clarianes.
Volam en una dansa
harmoniosa i pura,
de diamant les ales.

(Sona Vivaldi i balla la cinta).

4) BARTOMEU ROSSELLÓ-PÒRCEL (6 alumnes. A l’escenari, alumnes A i B. Després sortirà l’alumne C. En anar-se’n A, B i C, sortirà D. Finalment, E i F)

ALUMNE A: L’oratge esquinça l’estiu
i dins el jardí,
el mata d’aroma.
ALUMNE B: El sucre de l’aire em fa pessigolles a la cara,
amb confitures de flor.
ALUMNE A: Les foscors s’il•luminaven
i els miralls simulaven aigua reposadíssima (els alumnes A i B repeteixen 3 vegades el mot “reposadíssima”).
ALUMNE B: L’alba floreix, l’alba floreix. Oh, llum!
ALUMNE A: Què passa? Què passa? No ho sé.
Ja ve, ja ve. Véns? Véns?
ALUME C: Ja vos he escoltat prou. Fugiu! Fugiu!
(surten els alumnes A, B i C. Sona la cançó Singin in the rain, de Gene Kelly i apareix l’alumne D amb un paraigua, ballant. En acabar la música, recita)
ALUMNE D: Pluja brodada,
balla damunt la terra fina i neta,
miralls d’ella mateixa.
gotes primes, de puntes.
perfila curts laberints,
fugacitats d’agulles.
(torna sonar la música i l’alumne D se’n va ballant amb el paraigua estès. Apareixen els alumnes E i F amb una bandera balear).

ALUMNE E: Les banderes trenquen fogueres de rosers incendiats
dins els jardins il•luminats.
(sona La Balanguera i l’alumne E agita la bandera. Acaba la música i l’alumne E continua agitant la bandera).
ALUMNE F: No facis senyes al vaixell que passa:
No té banderes per a contestar-te.

5) ESTIU MUSICAL.

Sona una música que agradi als pares i tots els alumnes surten a l’escenari vestits d’estiu. Es llancen pilotes de platja, es balla i es fa ballar als pares.

3.es.69. MERCADO DE EL OLIVAR (4). DISTRIBUCIÓN DE MERCADERÍAS. Grupos de trabajos y fichas.

Por fin visitamos el mercado de EL OLIVAR. Cada clase se dividirá en 8 grupos. Cada grupo se encargará de analizar la DISTRIBUCIÓN de un espacio determinado (un puesto de verduras, un puesto de pescado, un puesto de carne, etc…)

Debéis seguir el método explicado y trabajado en clase en las entradas 3.es.66 y 3.es.67. Aquí están las fichas que cada grupo debe rellenar.

Debéis guardar estas fichas  en soporte digital, enviarlas a la dirección electrónica del profesor y presentarlas en clase ante el resto de los alumnos, por medio de la pizarra virtual, en los días que el profesor señale.

 

3.es.68. Descripción psicológica de un defecto. MODELO C

Realiza una descripción psicológica que responda al personaje de la imagen, según el modelo C trabajado en clase.

Puedes consultar el modelo C en DRIVE o en AULA VIRTUAL DESCRIPCIÓN DE PERSONAS. MODELO-GUÍA

Debes entregar la descripción el 13 de mayo.

3.es.67. MERCADO DE EL OLIVAR (3) DISTRIBUCIÓN DE CALZADO EN ZAPATERÍA

Has heredado una zapatería de tu abuelo en el centro de Palma, con el poético nombre PIES ALADOS. Estás muy contento. Pero cuando entras en la zapatería te encuentras con la imagen de la fotografía.

Convencido de que este negocio puede ser rentable, acometes una serie de obras que dan otro aspecto al local.

Por fin, decides distribuir el calzado de una forma ordenada y metódica, atractiva, para que los clientes no “se pierdan” al entrar en PIES ALADOS.

 

Rellena la ficha siguiente, siguiendo el modelo explicado en la entrada 3.es.66.

 

3.es.66. MERCADO DE EL OLIVAR (2). DISTRIBUCIÓN DE ALUMNOS EN AULA

Como dijimos en la entrada 65, cuanque el objetivo sea la DISTRIBUCIÓN de mercaderías en el Mercado de EL OLIVAR, conviene que practiquemos previamente.

Comencemos con nuestra clase de 1ESOD/E.

El primer día de clase el profesor J se encuentra a los alumnos de 1ESOD/E sentados en el más absoluto desorden.

Como el profesor J es un maniático del orden, decide realizar la siguiente DISTRIBUCIÓN 1, atendiendo determinados criterios de clasificación y disposición.

Pero el profesor J, como tiene dificultad para memorizar los nombres de los alumnos, decide realizar una nueva DISTRIBUCIÓN 2, introduciendo un nuevo criterio de clasificación y otro de disposición

Pero surgen voces discrepantes. Algunas alumnas creen que la distribución es machista, ya que coloca a las chicas delante del profesor, por razones obvias. Los chicos, por el contrario, sostienen que la distribución es “hembrista”, porque margina a los chicos situándolos detrás.

Así que el profesor, para evitar suspicacias, realiza una definitiva DISTRIBUCIÓN 3, eliminando el criterio de disposición de proximidad e introduciendo otro de alternancia.

3.1.ca. ESCENIFICACIÓ LÚDICA FINAL. (I)

ESCENIFICACIÓ LÚDICA DE FINAL DE CURS

I) Sona el Bolero de Ravel i surten tots els alumnes botant o gesticulant i es col•loquen en el seu lloc. A l’escenari només quedarà el presentador i els actors de la primera actuació. Un alumne no pot botar i, en acabar la música, ho diu: “No puc botar”. El presentador li diu: “Idò vola … amb la imaginació”, i ell parteix volant.
II) Presentador. Explica les cinc parts en què es divideix l’escenificació.

PROGRAMA
1) Fragment de “La minyonia d’un infant orat”, de Llorenç Riber.
2) Actualització al segle XXI del poema “El pi”, de Pere d’Alcàntara Penya.
3) Representació d’una part de la rondalla “L’amor de les tres taronges”.
4) Centons lliures de poemes de Bartomeu Rosselló-Pòrcel.
5) Estiu musical.

3.es.65. MERCADO DE EL OLIVAR. DISTRIBUCIÓN (1) DE ELEMENTOS EN UN ESPACIO

Aprovecharemos esta visita para comprender una técnica intelectual que denominaremos DISTRIBUCIÓN, que consiste en colocar ordenadamente en un espacio diversos elementos, atendiendo a criterios de clasificación y de disposición.

Los siguientes espacios están totalmente desordenados: clase, zapatería, cuarto de mi hijo. Entrar en ellos espanta al profesor, desorienta al cliente e irrita a los padres.

La correcta distribución de un conjunto de elementos es una herramienta intelectual práctica, útil en la vida diaria y que puede ayudar en el estudio.

Cuando visitéis el Mercado de EL OLIVAR, tendréis que observar atentamente (por grupos, como distribuya el profesor) las plantas del mercado y determinados puestos. Tendréis que deducir cuáles son los criterios de distribución de las mercaderías en el mercado y en cada uno de los puestos.

Pero antes, para ejercitarnos, realizaremos varios ejercicios de distribución que pongan orden en los caóticos lugares presentados anteriormente clase, zapatería, cuarto de mi hijo.

Empecemos por la clase